Om sällskapet

Utan tvivel är man inte klok

Sällskapets syfte

  • att hålla Tage Danielssons minne levande i Linköping och annorstädes. Det försöker vi uppnå genom trevliga och lärorika program baserade på Tages (och Hasses) produktion och genom att engagera personer med personlig relation till Tage.
  • att öka medlemmarnas kunskap om Tage Danielsson och hans verk.
  • att när så är möjligt och lämpligt ordna offentliga arrangemang kring Tage Danielssons verk. Det är en del i vår medlemsvärvning men också ett erbjudande till allmänheten att få träffa intressanta personer med anknytning till Tage. Till detta hör bl.a. sommarrevyerna som startade med ”Jippi för Tage”, 2008, det år han skulle ha fyllt 80 år.
  • att varje udda år dela ut ett stipendium till någon person, gärna ung, gärna östgöte, som verkat i Tage Danielssons anda. Hittills har vi hunnit med att dela ut flera stipendier om 10.000 kr till varje stipendiat.
  • att utmana eleverna på Tages gamla skola, som nu heter Katedralskolan, att skriva samhällssatirisk dikt i Tages anda. Denna poesitävling utlystes första gången 2012 på Tages födelsedag den 5 februari. En prissumma om 10.000 kr, varav hälften kommer från sällskapet och resten från Föreningen Linköpings Läroverkspojkar, fördelas till tre eller fler pristagare.

Styrelse

Litteratur