Aktiviteter och biljetter

Scrolla nedåt!


Sommmarcafé: Vi planerar ett par kvällar i Gamla Linköping vecka 35, Dahlbergs café.


Humanistdygnet: 17 september, Tage Danielssons vänner medverkar.


Höstmöte: Erik Blix, 21 september kl 18.00 Plats meddelas senare.


Revykväll: "Glaset i örat", någon gång i november. Hans Nilsson inleder.