Sällskapet

 

Fram till den 5 februari 2006 (då Tage skulle ha fyllt 78 år) var vi ett obildat sällskap. Tre ”Tage-fans”, Thomas Franzén, Sune Lindgren och Börje Mathiasson tillsammans med ungefär 200 Linköpingsbor såg denna dag till att vi blev ett bildat sällskap.Elva år senare är det inemot 1500 personer som finns på vår sändlista. Majoriteten av medlemmarna bor i Linköping med omnejd men vi ser att Tage Danielsson har ”vänner” över hela landet. Varje ny medlem ser vi också som en möjlighet att nå våra mål. Om man långsiktigt skall kunna hålla Tages minne levande krävs att vi kan nå ungdomar med den tidlösa delen av Tages produktion.

 

Våra mål

Det viktigaste är förstås: att hålla Tage Danielssons minne levande i Linköping och annorstädes.

 

Det försöker vi uppnå genom trevliga och lärorika program baserade på Tages (och Hasses) produktion och genom att engagera personer med personlig relation till Tage.

 

Då uppfyller vi vårt andra mål: att öka medlemmarnas kunskap om Tage Danielsson och hans verk

 

Vårt tredje mål: att när så är möjligt och lämpligt ordna offentliga arrangemang kring TD:s verk är en del i vår medlemsvärvning men också ett erbjudande till allmänheten att få träffa intressanta personer med Tage-anknytning. Till detta hör bl.a. sommarrevyerna i Gamla Linköping som startade med ”Jippi för Tage”, 2008, det år han skulle ha fyllt 80 år.

 

Det fjärde målet är att varje udda år dela ut ett stipendium till någon person, gärna ung, gärna östgöte, som verkat i Tage Danielssons anda. Hittills har vi hunnit med att dela ut flera stipendier á 10.000 kr

 

Det femte målet är att utmana eleverna på Tages gamla skola, som nu heter Katedralskolan, att skriva samhällssatirisk dikt i Tages anda. Denna poesitävling utlyses på Tages födelsedag den 5 februari sedan 2012. En prissumma på 10.000 kr, varav hälften kommer från vårt sällskap och resten från Föreningen Linköpings Läroverkspojkar, fördelas till tre eller fler pristagare.

 

Att ha roligt

Är ett övergripande mål för Sällskapet:

Våra stipendiemottagare är:

 

2007 Maria Karlberg, under många år aktiv som manusförfattare till Linköpings Studentspex

 

2009 Anders ”Ankan” Johansson, bl.a. manusförfattare och aktör i TV-produktioner som

”Anders och Måns”, ”Djursjukhuset”, m.m.

 

2011 Jessica Sjögren, primadonna i sommarrevyerna i Gamla Linköping

 

2013 Cecilia Frode, skådespelare och komedienn

 

2015 30 år efter Tages bortgång delades tre stipendier ut:

Håkan Bäck, regissör till sommarrevyer och barnteater m.m.

Miriam Treichl, operasångerska

Frida Modén Treichl, musikalartist

 

2017 Eva Granlund, scenartist och föreläsare

Hur blir man medlem?

Enklast genom att sätta in 150:- kr som är vår årsavgift 2018 på bankgiro 413-3146 eller Swish 1232620243

Ange ditt namn, din adress och telefonnummer samt e-postadress om du har sådan.

 

Vad får man för medlemsavgiften?

Man får gratis inträde till underhållningen vid vårt årsmöte och till film- eller revykvällen på hösten och rabatt på sällskapets övriga arrangemang.

 

Du blir underrättad via post eller E-post om alla våra aktiviteter.

 

Dessutom går en del av avgiften, dels till sällskapets stipendium som utdelas varje udda år, dels till priser till en poesitävling på Tages gamla gymnasieskola . Stipendiet är för närvarande 10.000 kr och till priserna vid poesitävlingen på Katedralskolan bidrar vårt sällskap med 5000 kr varje år.

Medlemsavgiften bekostar alla utskick till medlemmarna samt lokalhyra och annonsering till del.

 

Thomas Franzén, ordförande, sällskapsmästare

Claes Wallén sekreterare

Kerstin Junehammar vice sekreterare

Sune Lindgren administratör

Margareta Carling ledamot

Dennis Östryd ledamot

Hans Nilsson ledamot

 

Du når oss via vår e-post: info@tagesvanner.se